Het belang van samenwerking
Goede samenwerking tussen zorginstellingen en zorgverleners kan een groot verschil maken als het gaat om kwaliteit van zorg. Ernstig zieke patiënten krijgen te maken met verschillende zorgverleners, zoals de huisarts, de specialist in het ziekenhuis, verpleegkundigen, of anderen. Ook kan de plek van zorg weleens veranderen, bijvoorbeeld thuis, in het ziekenhuis, in een verpleeghuis of ergens anders. Dit kan de zorg soms ingewikkeld maken, vooral in de laatste levensfase. Om patiënt en naasten niet extra te belasten is het belangrijk dat de zorg zo soepel mogelijk verloopt. Dit kan als de zorgverleners op verschillende plekken steeds goed met elkaar samenwerken.

Transmurale samenwerking
In dit onderzoek richten de onderzoekers zich met name op de Transmurale Samenwerking in de palliatieve zorg. Er wordt over Transmurale samenwerking gesproken, wanneer de samenwerking over de muren van organisaties heen reikt.

Resultaat bij goede Transmurale Samenwerking
Goede samenwerking tussen die organisaties is noodzakelijk om continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Concreet betekent dit dat de zorg vanuit de ene organisatie goed aansluit op de zorg vanuit de andere organisatie:

  • Soepele overgangen voor de patiënt
  • Eenduidige informatie
  • De meest passende zorg…
  • … op de meest passende plaats

Definitie Transmurale Samenwerking
Vormen van zorg die, toegesneden op de behoeften van de patiënt, verleend worden op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen generalistische en specialistische zorgverleners (eerstelijns- en tweedelijnszorg en/of intramurale en extramurale zorg), waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden.

(Raad voor de Volksgezondheid, via thesauruszorgenwelzijn.nl)

 

Neem contact op

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met ons.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search