Goede samenwerking tussen zorginstellingen en zorgverleners kan een groot verschil maken als het gaat om kwaliteit van zorg, vooral in de laatste levensfase. U heeft als arts een centrale rol in de behandeling van de patiënt en heeft daardoor goed zicht op hoe deze samenwerking nu verloopt. Uw ervaringen met samenwerking zijn daarom waardevol voor dit onderzoek, en wij willen u dan ook vragen om de vragenlijst in te vullen.

Waarom is goede samenwerking belangrijk?

Bij ernstig zieke patiënten is de zorg complex en zijn er vaak veel soorten zorginstellingen en zorgverleners betrokken. Dit kan de zorg soms ingewikkeld maken, vooral in de laatste levensfase. Om kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen is het belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen goed met elkaar samenwerken. Zowel de verschillende zorgverleners als patiënten geven aan dat er nog verbetering mogelijk is in deze samenwerking.

Doel van het onderzoek

Door middel van het vragenlijstonderzoek worden patiënten, hun nabestaanden, artsen en verpleegkundigen gevraagd naar hun ervaring met kwaliteit van palliatieve zorg en de transmurale samenwerking die daarbij komt kijken. Dit is een eerste inventarisatie om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Waar gaat de samenwerking goed, en waar kan het nog verbeterd worden? De vragenlijsten zijn onderdeel van een regionaal leer- en verbeter-programma op het gebied van samenwerking in de zorg. Naast het vragenlijstonderzoek zijn recent zeven verbetertrajecten gestart in de praktijk om ook direct op de werkvloer de transmurale samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren. Meer informatie daarover kunt u vinden bij algemene informatie.

Vragenlijst

U kunt uw ervaringen met ons delen door een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5-10 minuten duren. Deelname is eenmalig en vrijblijvend. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt de vragenlijst invullen door te klikken op de knop hier onder. Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? U kunt een papieren vragenlijst opvragen via mail: TSPZ@erasmusmc.nl of telefoon: 06 48 52 09 94.

Ook bij vragen kunt u gerust contact opnemen met de onderzoekers.

Neem contact op

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met ons.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search