Doel van het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn er vier doelgroepen uitgekozen waarvoor een vragenlijst is ontwikkeld: patiënten, nabestaanden, verpleegkundigen & verzorgenden en artsen. Dit betekent niet dat andere zorgverleners of betrokkenen geen belangrijke rol vervullen in de laatste levensfase. Ook deze doelgroepen willen wij uitnodigen ervaringen te delen, maar dan op een andere manier.
Als u niet tot een van de doelgroepen behoort, maar wel ervaringen met zorg in de laatste levensfase die u graag zou willen delen, dan nodigen wij u uit om uw ervaringen op schrift te stellen (papier of digitaal) en aan ons toe te sturen (per post of e-mail).

U kunt daarbij denken aan :

  • Op welke manier heeft u ervaring met zorg in de laatste levensfase?
  • Wat gaat er goed en wat kan er volgens u beter bij de zorg?
  • Op welke manier heeft u ervaring met de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen?
    Denk hierbij aan samenwerking tussen patiënten, naasten, professionele zorgverleners en/of mensen die informele zorg verlenen zoals vrijwilligers.
  • Wat gaat er in uw ervaring goed bij die samenwerking en wat kan er beter?
  • Vermelding van uw geslacht, leeftijd en evt. functie stellen wij op prijs maar is niet verplicht

U hoeft niet alle vragen te beantwoorden en mag de dingen ook gerust op een andere manier opschrijven, of misschien zijn er andere dingen die u belangrijk vindt en wilt delen. Elke bijdrage is welkom.

Wat doen we met deze verhalen?

Wij zullen alle verhalen zorgvuldig bewaren op de beveiligde servers van het Erasmus MC en waar mogelijk meenemen in de rapportage over ons onderzoek. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. U mag uw contactgegevens aan ons doorgeven, zodat wij bij vragen contact met u op kunnen nemen. Dit hoeft niet. Uw inzending wordt alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Rapportage van resultaten zal niet herleidbaar zijn naar u als persoon.

Insturen

via e-mail:
TSPZ@erasmusmc.nl

via post:
Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg
t.a.v. Andrée van der Ark, Na 2224
en/of: Marijanne Engel, Na2219
Antwoordnummer 55
3000 WB Rotterdam

Neem contact op

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met ons.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search