Het verbeteren van samenwerking in de praktijk
Het regionaal leer- en verbeterprogramma heet “Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg” (TSPZ) en is een initiatief van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland. Dit consortium is een samenwerkingsverband tussen de acht netwerken palliatieve zorg in deze regio (te zien op het kaartje beneden) en IKNL en het Erasmus MC. In elk netwerk palliatieve zorg gaat een projectgroep van zorgverleners uit verschillende zorginstellingen aan de slag om de samenwerking in de praktijk te verbeteren. Elk project richt zich op een van de volgende thema’s op het gebied van palliatieve zorg:

  • verbetering van de transmurale overdracht (bijvoorbeeld aan een betere overdracht van het ziekenhuis naar de huisarts);
  • ontwikkelen van een transmuraal zorgpad (betere afspraken over samenwerking op het gebied van palliatieve zorg);
  • ontwikkelen van een transmuraal consultatieteam (beter delen van kennis en expertise op het gebied van palliatieve zorg).
tspz-logo

Vernieuwend
Bijzonder aan dit project is de hechte samenwerking tussen praktijk en wetenschap. De projectgroepen bepalen zelf welke verbeterslag nodig is in de praktijk en hoe zij dit in hun regio het beste kunnen aanpakken. Elke regio is weer anders en kent daarmee andere kansen en mogelijkheden. Op deze manier wordt het verbeterproject echt maatwerk. De onderzoekers ondersteunen dit proces van verbetering doormiddel van actie-onderzoek. Dit houdt in dat de onderzoekers de verbeterprogramma’s analyseren onder andere door middel van interviews en focusgroepen. Zij krijgen hiermee inzicht waar de kansen en verbeterpunten liggen bij de uitvoering van de verbeterprogramma’s en koppelen die informatie direct terug naar de praktijk. Daarnaast wisselen de verbeterprogramma’s ook onderling kennis en ervaring uit.

Verwachte opbrengsten
Inzichten die worden opgedaan tijdens het verbeterprogramma zullen vertaald worden naar concrete aanbevelingen voor de praktijk. Het doel is uiteindelijk natuurlijk om de kwaliteit van samenwerking te verbeteren, en daarmee ook de kwaliteit van zorg voor patiënten en hun naasten.

Wat is palliatieve zorg eigenlijk?
Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een ongeneeslijke ziekte (en zijn naasten) een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven. Er is in palliatieve zorgverlening aandacht voor het lichamelijke klachten en problemen, maar ook voor het psychische, sociale en/of spirituele welzijn van de patiënt en/of zijn naasten.

De uitvoerend onderzoekers op dit project zijn:

Andrée van der Ark

drs. Marijanne Engel

Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

Projectleider: prof. dr. Agnes van der Heide

(Hoogleraar Besluitvorming en zorg rond het levenseinde)

logo-erasmusmc-rgb-wit-nl
Neem contact op

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met ons.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search